Vidar Sandbeck 


Sandbeckstiftelsen har kontor i Åmot Kulturhus.
Fra 01.01.11 ble stiftelsen innlemmet i Hedmark fylkesmuseum AS (nå Anno museum AS), og arbeidet ligger nå også under Glomdalsmuseet.

Tom-Erik Tangen leder arbeidet. tom.erik.tangen@amot.kommune.no
Telefon: 99 22 00 22 / 48 88 34 72
Adresse: Rådhuset, 2450 RENA

På Sandbeckstiftelsens kontor kan du få kjøpt visebøker og CD-plater, så stikk gjerne innom for en prat eller send en e-post med forespørsel om tekster, noter eller manuskripter.

 

  Forfatteren, visesangeren og musikeren


Vidar Sandbeck er en av våre fremste visediktere, om ikke den fremste. Han er en dyktig musiker, og en fremragende komponist. I tillegg har han en stor prosaproduksjon bak seg.

Hvis du ønsker å få oversikt over en stor del av hans produksjon kan du trykke på knappen som viser den delen av produksjonen du er interessert i. Storm gjerne til nærmeste bibliotek for å lese.

Det er alltid trivelig med repriser med en stor forfatter, musiker og artist. Hvorfor ikke spørre NRK?

Les historien rundt Vidar Sandbeck her.Sandbeckstiftelsen har som formål å ta vare på den kulturarven som Vidar Sandbecks produksjon representerer og bidra til å informere om hans samlede produksjon.
Stiftelsen skal ellers med utgangspunkt i Vidar Sandbecks produksjon, arbeide for å gjennomføre ulike formidlingsprosjekter. Videre skal stiftelsen samarbeide nært med andre miljøer, institusjoner og personer som har interesse av å levendegjøre Vidar Sandbeck med sikte på å bidra til en best mulig formidling av Vidar Sandbecks samlede produksjon.


Åmot kommune er eier av stiftelsen som ledes av et styre hvor Åse Grønlien Østmoe er leder. Nestleder er Trond Sandbeck og øvrige styremedlemmer er Vivi Nysveen, Jo Petter Grindstad og Mona Strand.

Stiftelsen har et kunstnerisk rå som er et rådgivende organ for styret i kunstneriske og faglige spørsmål. Rådets formål er også å bidra til at Vidar Sandbecks kunstneriske identitet blir ivaretatt.

Kunstnerisk Råd består av følgende personer:
• John Nyutstumo
• Målfrid Ljosland Sandbeck
• Gunhild Kværness
• Tone Hulbækmo
• Geirr Lystrup

Leder av Kunstnerisk Råd er
John Nyutstumo tlf. 99 16 09 09
Folkestadgt. 2
2318 HAMAR