Vidar Sandbecks Venner

Styret i Sandbeckstiftelsen vedtok i august 2011 å opprette Vidar Sandbecks Venner. Stiftelsen ønsker å ha en venneforening som er knyttet opp mot stiftelsen og dens arbeid. Dette skal være et forum for mennesker som setter pris på multikunstneren Vidar Sandbeck. Samtidig ønsker stiftelsen at publikum, og særlig Vidar Sandbecks Venner, skal komme med innspill og tips som er relatert til ivaretakelse og formidling av Vidar Sandbecks kunst.

Ønsker du å være medlem i Vidar Sandbecks Venner, ordnes det ved å betale inn årsavgiften på kr. 200,- til stiftelsens kont nr. 1822 13 19636.

Husk å merke innbetalingen med Vidar Sandbecks Venner.